ഹുക്കുഷിമയിലെ ആണവമാലിന്യം കലർന്ന10 ലക്ഷം ടൺ വെള്ളം കടലിലൊഴുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് ജപ്പാൻ

October 17, 2020

ടോക്കിയോ: അയൽരാജ്യങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും എതിർപ്പിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഹുക്കുഷിമയിലെ ആണവമാലിന്യം കലർന്ന വെള്ളം കടലിലൊഴുക്കാൻ ജപ്പാൻ നീക്കം തുടങ്ങി. 10 ടൺ വെള്ളമാണ് അതീവ സുരക്ഷയോടെ പ്രത്യേക സംഭരണികളിലാക്കി ജപ്പാനിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022 മുതൽ ഈ വെള്ളം കടലിലൊഴുക്കാനാണ് ജപ്പാന്റെ തീരുമാനം. …

കോവിഡ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അടുത്തവർഷം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഒളിമ്പിക് നടത്തുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി

September 7, 2020

ടോക്കിയോ : കോവിഡ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അടുത്തവർഷം നിശ്ചയിച്ച സമയത്തുതന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് മൽസരങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ജോൺ കോട്ടസ് പറഞ്ഞു. മഹായുദ്ധം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ടോക്കിയോവിൽ അടുത്തവർഷം ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നിരിക്കും. ഈ വർഷം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന …