കൂട് പൊളിച്ച് ചാടിയ കടുവ സഫാരി പാർക്കിനകത്തു തന്നെ

November 1, 2020

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറിൽ സഫാരി പാർക്കിലെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആശങ്ക പരത്തിയ കടുവ പാർക്കിനകത്തു തന്നെയുണ്ടെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസർ. കടുവയെ ഗേറ്റിനടുത്ത് കണ്ടതായി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു. കടുവ നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറിൽ ചാടിയെന്ന സംശയം മൂലം ശനിയാഴ്ച (31/10/2020) രാത്രി …