റേഷൻ കടകൾ 27/03/22 ഞായറാഴ്ച തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും

March 26, 2022

കൊച്ചി :റേഷൻ കടകൾ 27/03/22 ഞായറാഴ്ച തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങിയതായി ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാർച്ച് 28, 29 തിയതികളിൽ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകൾ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇത് …

സൗജന്യ ഓണകിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു: ആദ്യ ദിനം കിറ്റ് വാങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പേര്‍

August 14, 2020

ആലപ്പുഴ : സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സൗജന്യ ഓണകിറ്റ് വിതരണത്തിന് ജില്ലയില്‍ തുടക്കമായി. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ എ.എ.വൈ വിഭാഗത്തിലെ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കാണ് വിതരണം. ആദ്യദിനത്തില്‍ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് കിറ്റ് വാങ്ങിയത്. എല്ലാ വിഭാഗം കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കും സൗജന്യമായി ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. കോവിഡ്, …