പത്തനംത്തിട്ട മോട്ടോര്‍ മേഖലയിലെ സ്‌കാറ്റേര്‍ഡ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കും ധനസഹായം

September 7, 2020

പത്തനംത്തിട്ട: കേരള മോട്ടോര്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത സ്‌കാറ്റേര്‍ഡ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ്, പാസഞ്ചര്‍ ഗൈഡുകള്‍, ഡ്രൈവിംഗ് സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാര്‍, ഓട്ടോ മൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്കും ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും കോവിഡ് ധനസഹായമായി 1000 രൂപ അനുവദിക്കും. ധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നതിനായി  motorworker.kmtwwfb.kerala.gov.in എന്ന വെബ് …