വിഴിഞ്ഞത്ത്‌ ചക്രവര്‍ത്തി മത്സ്യം വലയില്‍ പെട്ടു

August 11, 2021

തിരുവനന്തപുരം : ചക്രവര്‍ത്തി മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെപ്പോളിയന്‍ റാസ് വിഴിഞ്ഞത്ത്‌ വലയില്‍ പെട്ടു. കേരളതീരത്ത്‌ വളരെ അപൂര്‍വമായി മാത്രമാണ്‌ ചക്രവര്‍ത്തി മത്സ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുളളത്‌. 15 കിലോഗ്രാം ഭാരമുളള നെപ്പോളിയന്‍ റാസ്‌ കൊഴിയാള മത്സ്യചാകരക്കിടയിലാണ്‌ തീരത്തെത്തിയത്. രൂപഘടനകൊണ്ടാണ്‌ ഇവയെ ചക്രവര്‍ത്തി മത്സ്യമെന്ന്‌ വിളിക്കുന്നത്‌. …