ഹോങ്കോങിൽ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപന ഉടമയടക്കം ഒൻപത് ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

August 11, 2020

ഹോങ്കോങ്: നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ ഉടമയും പ്രമുഖ മാധ്യമമായ ആപ്പിൾ ഡെയ്ലിയുടെ അമരക്കാരനുമായ ജിമ്മി ലായി യെയും എട്ട് ജീവനക്കാരെയുമാണ് അറസ്റ്റ ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് ജൂൺ 30-ന് നടപ്പാക്കിയ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയമ പ്രകാരം ആദ്യമായാണ് മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹോങ്കോങിലെ …