കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ആകെ മരണങ്ങളുടെ 70% വും 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

September 10, 2020

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം 2.15 % ആയിരുന്ന മരണനിരക്ക് സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോൾ 1.7% ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ 70 ശതമാനവും …