ആഗോള യുഎൻ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇടം പിടിച്ച് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടായ അമേക്ക

July 10, 2023

ജൂലൈ 5ന് ജനീവയിൽ നടന്ന ആഗോള യുഎൻ ഉച്ചകോടിയിൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് AI യും ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. റോബോട്ടുകളുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു സ്വിറ്റ്‌സർലന്റിലെ ജനീവയിൽ നടന്നത്. ഈ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഒരാൾ റോബോട്ടിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. തന്റെ സ്രഷ്ടാവായ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കും …