ഓണത്തിന് മുന്‍പ് സംസ്ഥാനത്തെ 20,000 കിമീ തോടുകള്‍ വൃത്തിയാക്കും: മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

February 24, 2020

ആലപ്പുഴ ഫെബ്രുവരി 24: ഓണത്തിന് മുന്‍പ് സംസ്ഥാനത്തെ 20,000 കിലോമീറ്റര്‍ തോടുകള്‍ വൃത്തിയാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെന്ന്  ധനകാര്യ – കയര്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്.  മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ വരുന്ന കരിക്കാട് തോടിന്റെ പുനരുജ്ജീവന …