ആലപ്പുഴ: കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേരഗ്രാമം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം 2021 ഡിസംബർ 12ന്

December 11, 2021

ആലപ്പുഴ: കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേരഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം 2021 ഡിസംബർ 12ന് രാവിലെ 10.30ന് കൃഷി മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് നിര്‍വഹിക്കും. കഞ്ഞിക്കുഴി പി.പി. സ്വാതന്ത്രം സ്മാരക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗീത കാർത്തികേയൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. …

ആലപ്പുഴ: കർഷക ദിനാചരണം: സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 17ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും

August 14, 2021

ആലപ്പുഴ: കർഷക ദിനാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല  ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് 17ന് (ചിങ്ങം ഒന്നിന് ) രാവിലെ 9:30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി  നിർവഹിക്കും. കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പി. പി. സ്വാതന്ത്ര്യം സ്മാരക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി …