ഉറിയിൽ പാക് ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ പോർട്ടർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു

October 5, 2019

ബാരാമുല്ല ഒക്ടോബര്‍ 5: വടക്കൻ കശ്മീർ ജില്ലയിലെ ഉറിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു കാവല്‍ക്കാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മറ്റൊരാള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. സൈന്യം ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകളും സിവിലിയൻ പ്രദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു പോർട്ടർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ …