തബ്ലീഗ് പോലുള്ള മതപരിപാടി: വിദേശപൗരന്‍മാരായ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേകാനുമതി വേണമെന്നു കേന്ദ്രം

March 6, 2021

ന്യൂഡല്‍ഹി: തബ്ലീഗ് പോലുള്ള മതപരിപാടികള്‍ക്കടക്കം വിദേശപൗരന്‍മാരായ ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ പ്രത്യേകാനുമതി വേണമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം. ഓവര്‍സീസ് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒ.സി.ഐ) കാര്‍ഡുള്ളവര്‍ക്കു വിസ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം. വിദേശപൗരന്‍മാരായ ഇന്ത്യന്‍ വംശജരുടെ ഗവേഷണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, വിദേശദൗത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം, നിയന്ത്രിതമേഖലകളിലേക്കുള്ള …