പെന്‍ബൂത്ത് പദ്ധതി: ഉപയോഗശൂന്യമായ പേനകള്‍ കൈമാറി

July 17, 2020

വയനാട്: ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരള മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പെന്‍ ബൂത്ത് പദ്ധതി പ്രകാരം ശേഖരിച്ച ഉപയോഗ ശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകള്‍ പുനഃചംക്രമണത്തിനായി കൈമാറി. കലക്ട്രേറ്റില്‍ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ച പെന്‍ ബൂത്തില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 10.5 …