നിലവിലെ പക്ഷിപ്പനി വൈറസ് മനുഷ്യർക്ക് പകരില്ലെങ്കിലും ജനിതക മാറ്റം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത തളളാതെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്‌ ,ഇറച്ചിയും മുട്ടയും കഴിക്കാം

January 7, 2021

കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്ത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗം നിർദേശവുമായി മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്. നിലവിൽ പക്ഷികളുടെ ഇറച്ചി, മുട്ട എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണ് മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതേ സമയം തന്നെ, ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ …