നിക്കി ഗിൽറാണി കോവിഡ്- 19 ഭേദപ്പെട്ടുവരുന്നതില്‍ ആഹ്ളാദം പങ്കുവെച്ച് ആരാധകർ.

August 17, 2020

നിക്കി ഗിൽറാണി കോവിഡ്- 19 ഭേദപ്പെട്ടുവരുന്നതില്‍ ആഹ്ളാദം പങ്കുവെച്ച് ആരാധകർ. ഇതേ കുറിച്ച് നിക്കി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിന് താഴെയാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആരാധകർ എത്തുന്നത്. തനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു എന്നും ജാഗ്രതയോടെയാണ് അസുഖത്തെ നേരിട്ടതെന്നും നിക്കി ഗിൽറാണി …