പ്രളയ ഫണ്ട്: ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരമാവധി സഹായം എത്തിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി

August 11, 2020

തിരുവനന്തപുരം : പ്രളയ ഫണ്ട് കൃത്യമായി ചെലവഴിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്ക് സഹായം പരമാവധി എത്തിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയിച്ചു. പുത്തുമലയില്‍ 17 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടമായത്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു. 2 തമിഴ്നാട് സ്വദേശികള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ …