കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യാ സൗഹൃദത്തിലൂന്നിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സാര്‍വ ത്രികമാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രി

September 10, 2020

കൊല്ലം: ഭൗതിക സൗകര്യ വികസനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യാ സൗഹൃദമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂന്നിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേയും ഒരു വിദ്യാലയം വീതം കിഫ്ബി ധനസഹാത്തോടെ ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലേക്കുയര്‍ത്തിയതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ …

ഹൈടെക് പര്യായമായി അഞ്ചാലുംമൂട് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍

September 10, 2020

കൊല്ലം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ഹൈടെക് നിലവാരത്തിലെത്തി അഞ്ചാലുംമൂട് സര്‍ക്കാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂള്‍. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തമാണെന്ന് മൂന്നാം നിലയുടെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ച് എം മുകേഷ് എം എല്‍ എ പറഞ്ഞു. ജില്ലയില്‍ ഏറ്റവുമധികം കുട്ടികള്‍ …