കാട്ടാനകള്‍ കൂട്ടമായി നാട്ടിലേക്ക്‌, അധികൃതര്‍ക്ക്‌ മിണ്ടാട്ടമില്ല

August 16, 2020

ചാലക്കുടി: നാട്ടുകാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തി കാട്ടാനകള്‍ കൂട്ടമായി നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴും അധികൃതര്‍ക്ക്‌ അനക്കമില്ല. ചാലക്കുടിക്കുസമീപം കിഴക്കന്‍ മലയോര ഗ്രാമമായ വെട്ടിക്കു ഴി പണ്ടാരംപാറയിലാണ്‌ കാട്ടാന ശല്ല്യത്താല്‍ നാട്ടുകാര്‍ പൊറുതി മുട്ടുന്നത്‌. വര്‍ഷങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനഫലവും മുതല്‍ മുടക്കുകളും ആണ്‌ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട്‌ ആനകള്‍ …