കോന്നി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലിഫ്റ്റുകള്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയ്തു

September 12, 2020

പത്തനംതിട്ട: കോന്നി ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച മൂന്നാമത്തെയും, നാലാമത്തെയും ലിഫ്റ്റ്കളുടെ കമ്മീഷനിംഗ് നടത്തി. അഡ്വ.കെ.യു. ജനീഷ് കുമാര്‍ എംഎല്‍എയും, ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി. നൂഹും  ഓരോ ലിഫ്റ്റുകള്‍ വീതം നാടമുറിച്ചാണ് കമ്മീഷനിംഗ് നടത്തിയത്. ആശുപത്രി ബില്‍ഡിംഗില്‍ ഇതോടെ നാല് ലിഫ്റ്റുകളുടെ നിര്‍മാണം …

കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികള്‍ സാധാരണക്കാരുടെ തൊഴില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്ന രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കണം; ആന്റോ ആന്റണി എംപി

September 10, 2020

പത്തനംതിട്ട: തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴില്‍ പദ്ധതി, ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍ എന്നിവ പോലുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികള്‍ സാധാരണക്കാരുടെ തൊഴില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്ന രീതിയില്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആന്റോ ആന്റണി എം.പി. നിര്‍ദേശിച്ചു. കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളുടെ അവലോകന യോഗമായ …