കോട്ടയം: പശു കറവ പരിശീലനം: വനിതകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

October 28, 2021

കോട്ടയം: പശു കറവ തൊഴിലായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന  20 വനിതകൾക്ക് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നു. ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബോർഡിന്റെ കോലാഹലമേട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാമിലാണ് ആറു ദിവസത്തെ പരിശീലനം. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒക്ടോബർ 28ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം …