ഖാദ്യ സതി പദ്ധതിയിലൂടെ 8.5 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍

October 16, 2019

കൊല്‍ക്കത്ത ഒക്ടോബര്‍ 16: സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഖാദ്യ സതി പദ്ധതിയിലൂടെ 8.5 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി ലോക ഭക്ഷ്യദിനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ‘ഇന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യദിനം. 8.5 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഖാദ്യ സതി പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാന …