നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ്

July 13, 2022

എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, ജിയോളജി/എർത്ത് സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, സോഷ്യൽവർക്ക്, ബോട്ടണി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കും സിവിൽ എൻജിനിയറിങ്, കൃഷി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദധാരികൾക്കും ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമ വിജയിച്ചവർക്കും നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കാം. ആറു …

കൊല്ലം: കണ്ടല്‍ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ധനസഹായം

July 17, 2021

കൊല്ലം: കണ്ടല്‍ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവനവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ക്ക് വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ജൂലൈ 23 വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ. അപേക്ഷാ ഫോമും വിശദവിവരങ്ങളും കൊല്ലം സാമൂഹിക വനവത്കരണ വിഭാഗം കാര്യാലയത്തിലോ 04742748976 …