വയോജനങ്ങൾക്കായി ഹെൽപ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചു

November 1, 2021

മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുമായി സർക്കാർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനിതി വകുപ്പിന്റെ കിഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് 14567 എന്ന ടോൾഫ്രി നമ്പറിൽരാവിലെ 8 മുതൽ …

തിരികെ സ്‌കൂളിലേക്ക്… കരുതലോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും മറക്കരുത് മാസ്‌കാണ് മുഖ്യം

October 30, 2021

പ്രതീക്ഷയോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കരുതലോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സജ്ജമാണ്. കുട്ടികളുടെ ശാരീരികാരോഗ്യം പോലെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യവും അധ്യാപകരും …

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ഡയറി: വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ഉൾപ്പെടുത്തണം

July 8, 2021

തിരുവനന്തപുരം: 2022 ലെ സർക്കാർ ഡയറിയിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഓഫീസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ഉൾപ്പെടുത്തണം. അവരവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യൂസർനെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച്  https://gaddiary.kerala.gov.in എന്ന ലിങ്കിലൂടെ നേരിട്ടോ  www.gad.kerala.gov.in  വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാം. 2021 ലെ ഡയറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദവികൾ സംബന്ധിച്ച …

പാലക്കാട്: ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സേവനങ്ങൾ ഫോൺ മുഖേനയും ലഭിക്കും

April 26, 2021

പാലക്കാട്: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ  ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ്  അതോറിറ്റിയുടെ സേവനങ്ങൾ ഫോൺ മുഖേനയും  ലഭിക്കും. ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്  അതോറിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലും  9188524181  താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരാവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് …