ആദിവാസി യുവതികള്‍ക്കായി പെട്രോള്‍ പമ്പൊരുക്കി തമിഴ്‌നാട്‌

July 8, 2021

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി : ആദിവാസി യുവതികള്‍ മാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന പെട്രോള്‍ പമ്പൊരുക്കി തമിഴ്‌നാട്‌ സര്‍ക്കാര്‍ . നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഊട്ടി, മുത്തുര പാലടയിലാണ്‌ പെട്രോള്‍ ബങ്ക്‌ തുറന്നിരിക്കുന്നത്‌. മുത്തുരയിലെ ആദിവാസി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്‌ സംരംഭം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ .നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ആദിവാസി …