വെളിച്ചെണ്ണയിലെ വ്യാജനെ പിടിക്കാന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്

March 11, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 11: വിപണിയിലിറങ്ങുന്ന വ്യാജന്‍ വെളിച്ചെണ്ണയെ പിടികൂടാന്‍  നടപടികളുമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാവകുപ്പ്. വ്യാജ വെളിച്ചണ്ണയെ കണ്ടെത്താന്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷ്ണര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വെളിച്ചെണ്ണ  ഉല്‍പാദകരും വിതരണക്കാരും പേരും, ബ്രാന്‍ഡും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ അസിസ്റ്റ്ന്റ് കമ്മീഷണര്‍ കാര്യാലയത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. …

വെളിച്ചെണ്ണ തട്ടിപ്പ് തടയാന്‍ വ്യാപക പരിശോധന

March 5, 2020

കൊച്ചി മാർച്ച് 5: വെളിച്ചെണ്ണ വിപണിയില്‍ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന  തട്ടിപ്പ് തടയാന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവിന്‍ പ്രകാരം ഒരു ലൈസന്‍സിക്ക് ഒരു ബ്രാന്‍ഡ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് വിപണനം നടത്താന്‍ കഴിയുകയുളളൂ.കേരളത്തിനകത്തുളള ഉല്‍പ്പാദകരും വിതരണക്കാരും …