കോവിഡ് 19 ലോക് ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ രാജ്യത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സഹായ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 16.01 കോടി രൂപ നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു

April 19, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക് ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍, ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലെ കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്‌സ് (CGA) കാര്യാലയം, പൊതു ധനകാര്യ നിര്‍വഹണ സംവിധാനത്തി (PFMS) ലൂടെ വിതരണം ചെയ്തത് 36,659 കോടിയിലേറെ രൂപ. 16.01 കോടി. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് …