ആലപ്പുഴ: സൗജന്യ നിർമാണ പരിശീലന പരിപാടി

March 30, 2021

ആലപ്പുഴ: ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്.ബി.ഐയുടെ ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ മെഴുകുതിരി, ചന്ദനത്തിരി, സോപ്പ് പൊടി, ക്ലീനിങ് ലോഷൻ, ബാത്ത് സോപ്പ് എന്നിവയുടെ സൗജന്യ നിർമാണ പരിശീലന പരിപാടി ഏപ്രിൽ 12ന് ആരംഭിക്കും. …

പൂര്‍ണ സജ്ജമായ ടെലിമെഡിസിന്‍ സംവിധാനവുമായി ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

July 9, 2020

   • ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്ക്  ടാബ് നല്‍കും    • 24 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാള്‍ സെന്റര്‍  • മന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നു ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ …