എറണാകുളം: കുസാറ്റില്‍ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി

July 9, 2021

കൊച്ചി: കുസാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വകുപ്പ് സൈബര്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ലാബ്  ‘വിവര സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സൈബര്‍ സുരക്ഷാ മേല്‍നോട്ടം’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അടല്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കും. എ.ഐ.സി.ടി.ഇ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി 2021 ജൂലൈ 12 …