5 കോടി പരിശോധനകളെന്ന പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ

September 8, 2020

ന്യൂ ഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ആകെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 5 കോടി കവിഞ്ഞു. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 5,06,50,128 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 10,98,621 പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത്.  ജൂലൈ  3-ാം വാരത്തില്‍ പ്രതിദിനം 3,26,971 പരിശോധനകള്‍ എന്നതില്‍ നിന്ന് സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യ …