സംസ്ഥാന ബജറ്റ് 2020-21: വയനാടിനായി 2000 കോടിയുടെ പാക്കേജ്

February 7, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 7: സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ വയനാടിനായി 2000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് മൂന്ന് വര്‍ഷം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിന്‍ഫ്രയുടെ 100 ഏക്കറില്‍ 150 കോടിയുടെ മെഗാഫുഡ് പാര്‍ക്ക് 2020-21ല്‍ ആരംഭിക്കും. ഇവിടെയായിരിക്കും ബ്രാന്‍ഡഡ് കാപ്പിയുടെയും പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെയും …