വർക്കല സബ് അർ.ടി. ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

July 11, 2020

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കല സബ് ആർ.ടി. ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോൺഫെറെൻസിലൂടെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കുന്നത് ആലോചനയിലാണ്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആധുനികവത്കരണത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും ആർ.ടി. ഓഫീസുകൾ …