കരിപ്പൂർ വിമാനപകടത്തില്‍ മരിച്ച ഒരാള്‍ക്ക് സ്രവപരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ നിരീക്ഷണത്തില്‍.

August 8, 2020

കോഴിക്കോട് : കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഒരാൾക്ക് കോവിഡd രോഗബാധിത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. സുധീർ വലിയവീട്ടില്‍ വാരിയത്ത് എന്ന ആൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകണം എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാന ദുരന്തം …