സ്പുട്‌നിക് എന്ന പേരിൽ കൊറോണ വാക്സിനുമായി റഷ്യ

August 12, 2020

റഷ്യ: ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി റഷ്യ ,കൊറോണ യ്ക്കെതിരെ സ്പുട്നിക് വി വാക്സിൻ വിപണിയിലിറക്കുവാൻ തയ്യാറായി റഷ്യ. ലോകത്തെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്‌നിക്കിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് റഷ്യ തങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിന് പേര് നൽകിയത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ് വ്ളാദിമർ പുടിൻ ആണ് ഔദ്യോഗികമായി …