സിസ്റ്റർ മറിയം ത്രേസ്യയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ പങ്കുകൊള്ളാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരന്‍ വത്തിക്കാൻ സന്ദർശിക്കും

October 12, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി ഒക്ടോബര്‍ 12: ഒക്ടോബർ 12-13 തീയതികളിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി സന്ദർശിക്കും. സിസ്റ്റർ മറിയം ത്രേസ്യയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കും. 1876 ​​ഏപ്രിൽ 26 ന് കേരളത്തിലെ …