കേരള പ്രവാസി കാര്യവകുപ്പ് കോവിഡ്-19-ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അര്‍ഹരായ പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കുള്ള അടിയന്തര ധനസഹായ പദ്ധതി

April 19, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കടുത്ത ആശങ്കയും പ്രതിസന്ധിയിലും കഴിയുന്ന പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയില്‍ അടിയന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് ഒറ്റതവണ ധനസഹായമായി 1000 രൂപ മാത്രം ആയിരം രൂപ വീതം …