ഫെയ്‌സ് ബുക്കുമായി ചേര്‍ന്ന് സിബിഎസ്ഇയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സുരക്ഷാ കോഴ്സ്, ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

July 8, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫെയ്‌സ് ബുക്കുമായി ചേര്‍ന്ന് സിബിഎസ്ഇയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സുരക്ഷാ കോഴ്സ് വരുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ സുരക്ഷ, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഉപഭോഗം, ആഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുമായി പുതിയ പരിശീലന പാഠ്യപദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സിബിഎസ്ഇ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ് ഫോം കമ്പനിയായ ഫെയ്‌സ് ബുക്കുമായി …