തീരത്തുളളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, ഡാമുകള്‍ ഏതുസമയത്തും തുറക്കാം

August 9, 2020

തിരുവനന്തപുരം. കേരളത്തിലെ കല്ലാര്‍കുട്ടി, ലോവര്‍പെരിയാര്‍, പൊന്മുടി, ഇരട്ടയാര്‍, പെരിങ്ങല്‍കുത്ത്, കല്ലാര്‍, കുറ്റ്യാടി തുടങ്ങിയ എട്ട് ഡാമുകളില്‍ അപായസൂചന സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് കെഎസ്ഇബി ബോര്‍ഡ്. ഡാമുകള്‍ ഏതു സമയത്തും തുറക്കാമെന്നും തീരത്തുളളവര്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. മഴ കനത്ത് ഡാമുകളില്‍ …