സുഭിക്ഷ കേരളം; ട്രാവന്‍കൂര്‍ ടൈറ്റാനിയത്തില്‍ മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുത്തു

November 1, 2020

തിരുവനന്തപുരം: സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി   ട്രാവന്‍കൂര്‍ ടൈറ്റാനിയത്തിലെ മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടി അമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൂടുതല്‍ ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടൈറ്റാനിയത്തിന് നല്‍കി മത്സ്യകൃഷി വിപുലപ്പെടുത്താന്‍ എല്ലാവിധ സഹായവും നല്‍കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് …