നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പരസ്യങ്ങൾ, അനധികൃത ബോർഡുകൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ നീക്കണം

March 15, 2021

ആലപ്പുഴ: 2021ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ, അനധികൃത ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ പതിക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സ്വന്തം ചെലവിൽ നീക്കം ചെയ്യണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് മാനുവൽ ഓഫ് മോഡൽ …

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികളുടെ അച്ചടിക്ക് മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശമായി

March 8, 2021

പത്തനംതിട്ട: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്ററുകളും നോട്ടീസുകളും മറ്റ് അച്ചടി സാധനങ്ങളും അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശമായി. 1951- ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 127 എ വകുപ്പ് അനുശാസിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമായിരിക്കണം ഇവ അച്ചടിക്കേണ്ടതെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ …