പത്തനംതിട്ട: കെട്ടിട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി; അംശാദായം പുതുക്കല്‍ കാലാവധി 31 വരെ

August 16, 2021

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കെട്ടിട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമബോര്‍ഡില്‍ അംശാദായം അടച്ചു വരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ 2020 വര്‍ഷത്തെ പുതുക്കല്‍ ഈ മാസം 31 ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് കെട്ടിട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: കർഷകതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി: വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

August 12, 2021

തിരുവനന്തപുരം: കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയവരും 2020-21 വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി/ ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ 80 ഉം അതിൽ …