കോവിഡിന്‍റെ പാശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ പ്രയോഗികമല്ലെന്ന് ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മീഷന്‌ കത്തുനല്‍കി

September 13, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡിന്‍റെ പാശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചവറ കുട്ടനാട്‌ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ പ്രയായോഗിക മല്ലെന്നാണ്‌ സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും സര്‍വ്വ കക്ഷി യോഗത്തിന്‍റെയും അഭിപ്രായമെന്ന്‌ ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിലില്‍ നിയമഭയുടെ കാലാവധിയും അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രണ്ടുംകൂടി ഒന്നിച്ച്‌ നടത്തിയാല്‍ മതിയെന്നാണ്‌ അഭിപ്രയമെന്നും ചീഫ്‌ …

കുട്ടനാട്, ചവറ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗം

September 11, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടനാട്, ചവറ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനോടഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ ധാരണയായി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി അല്‍പം മാറ്റിവെക്കാനും എന്നാല്‍ അനന്തമായി നീളാതെ എത്രയും വേഗം നടത്താനും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പു …