പത്തനംത്തിട്ട റാന്നി താലൂക്ക്തല അദാലത്ത് സെപ്റ്റംബര്‍ 22 ന്

September 7, 2020

പത്തനംത്തിട്ട: ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ റാന്നി താലൂക്ക്തല അദാലത്ത് സെപ്റ്റംബര്‍ 22 ന് നടത്തും. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി നൂഹ് കളക്ടറേറ്റില്‍ നിന്നും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേനയാണു പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത്.  ഇതിനായി റാന്നി താലൂക്കിലുള്ള അപേക്ഷകര്‍ക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ …