കോട്ടയം: പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാല ഓഡിറ്റോറിയം നാടിനു സമർപ്പിച്ചു

November 1, 2021

 കോട്ടയം: പൊൻകുന്നം ജനകീയ വായനശാലയുടെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച വി.ജെ. ജോസഫ് സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയം സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ. എൻ. ജയരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.വാഴൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ഒൻപതു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമിച്ചത്. 1200 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള …