‘സഹജീവനം’ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

May 27, 2022

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും എസ്.എൻ.എ.സി കേരള നാഷണൽ ട്രസ്റ്റും സംയുക്തമായി ‘സഹജീവനം’ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് മാനസിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സഹജീവനം. ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനവും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രിവിലേജ് …

കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി

October 25, 2021

കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പരിസര ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സബ് കലക്ടർ വി ചെൽസസിനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യോഗത്തിൽ നിർദേശം നൽകി. പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. വലിച്ചെറിയുന്നവരില്‍ നിന്നും പിഴ …