രാജ്യത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിലും പരിസരത്തും ജങ്ക് ഫുഡ്സ് നിരോധനം

November 6, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി നവംബര്‍ 6: വിദ്യാലയങ്ങളിലും പരിസരത്തും ജങ്ക് ഫുഡ്സ് നിരോധിച്ചതായി കേന്ദ്രഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് അതോറിറ്റി. സ്കൂളുകളുടെ 50 മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് വില്‍ക്കുന്നതും അതിന്‍റെ പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതും വിലക്കി. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ക്കാണ് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ …