കാപ്പിക്കുരു വിൽപ്പനയ്ക്ക്

May 21, 2022

ആർ 332 ഷോളയാർ പട്ടികവർഗ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ജൈവരീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത 2000 കിലോയോളം വരുന്ന കാപ്പിക്കുരു വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സീൽ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ ജൂൺ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ മലക്കപ്പാറയിലെ …

തീരത്തുളളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, ഡാമുകള്‍ ഏതുസമയത്തും തുറക്കാം

August 9, 2020

തിരുവനന്തപുരം. കേരളത്തിലെ കല്ലാര്‍കുട്ടി, ലോവര്‍പെരിയാര്‍, പൊന്മുടി, ഇരട്ടയാര്‍, പെരിങ്ങല്‍കുത്ത്, കല്ലാര്‍, കുറ്റ്യാടി തുടങ്ങിയ എട്ട് ഡാമുകളില്‍ അപായസൂചന സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് കെഎസ്ഇബി ബോര്‍ഡ്. ഡാമുകള്‍ ഏതു സമയത്തും തുറക്കാമെന്നും തീരത്തുളളവര്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. മഴ കനത്ത് ഡാമുകളില്‍ …