സെക്യൂരിറ്റി കം ഡ്രൈവര്‍ അഭിമുഖം മാറ്റി

March 3, 2021

കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എച്ച് എം സി മുഖേന സെക്യൂരിറ്റി കം ഡ്രൈവര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നാലിന് രാവിലെ 10.30 ന് നടത്താനിരുന്ന  അഭിമുഖം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതിനാല്‍ മാറ്റി വെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയ്യതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.