പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഗ്രാമം; തൃക്കുന്നപ്പുഴ വിജയവഴിയില്‍

August 18, 2022

ആലപ്പുഴ: പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാകാന്‍  തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയവഴിയില്‍. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6,804 വീടുകളില്‍ നിന്നും 224 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി 80 ടണ്ണോളം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു. ഹരിത കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനമായ ഐ.ആര്‍.ടി.സി …

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് കാലത്തെ ദുരിതമകറ്റാൻ ‘കനിവ് ‘ പദ്ധതിയുമായി തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്‌

June 15, 2021

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് കാലത്ത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവിതങ്ങൾക്ക് കനിവ് പദ്ധതിയിലൂടെ സാന്ത്വനമേകി തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പൊതുജനങ്ങളുടെയും സുമനുസുകളുടെയും സഹായത്തോടെ കോവിഡ് മൂലം ദുരിതത്തിലായ കുടുംബങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾ അടക്കമുള്ളവർക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സഹായങ്ങള്‍ എത്തിക്കാനുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് …