കാസർഗോഡ്: റോഡരികിലെ അപകട ഭീഷണി: വാട്ട്‌സാപ്പിലൂടെ പരാതി നൽകാം

July 8, 2021

കാസർഗോഡ്: സുഗമമായ വാഹനയാത്രക്ക് തടസമാകുന്ന പോസ്റ്റുകളോ മരങ്ങളോ റോഡരികിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകാം. ഇതിനായി ഏത് സ്ഥലത്താണോ അപകടമുള്ളത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോ, സ്ഥല വിവരങ്ങൾ സഹിതം വാട്ട്‌സാപ്പ് ചെയ്യണം. ജില്ലാ റോഡ് സേഫ്റ്റി കൗൺസിലിന്റെ 9188961391 എന്ന …