റീബൂട്ട് കേരള ഹാക്കത്തോണ്‍

March 2, 2020

എറണാകുളം മാർച്ച് 2: മാര്‍ച്ച് 6 മുതല്‍ 8 വരെ അങ്കമാലി ഫെഡറല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി (ഫിസാറ്റ്), കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 180 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ സമൂഹം നേരിടുന്ന ചില അടിയന്തര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍കൂടി പരിഹാരം …